Brahmanirzar - Brahma Manan (January – February 2020)


Brahmanirzar
Published on 15th of every month

Brahmanirzar is a Monthly Newsletter.

Brahma Manan
Published on 23rd of every month

In every month's ‘Brahma Manan’, you will be able to listen to selected articles, prayers and pravachans which have been published in ‘Brahmanirzar’.

Additionally, you will also enjoy listening to kirtans, discourses with Sant Bhagwant Sahebji Maharaj and Santo and their message.

Pages Articles Brahmanirzar
PDF
Brahmamanan
MP3
Brahma Manan Title Song
 
01-02
Title
03-05
Mandir Mahotsav Aatmik Utthan no Utsav Bani Rahyo !
06-07
Aankhaldi na he Ratan !
08-15
Divya Mandir Mahotsav na Bhavyatitbhavya Subharambh
16-17
Navdhabhakti Vandana
 
18-21
Shree Mandirji Mahatmya Darshan Sabha
22-25
Shalin Manav Ratna Awards
26-30
Murti Pratishtha Maha Yagna
31-36
Murti Darshan Shobha Yatra
37
Kirtan Aaradhana
Bhajan - Aaj Aanand Mangal
 
38-39
Murti Pran Pratishtha Mahavidhi
40
Nutan Diksharthi Vratdharan
41-45
Sant Bhagwant Sahebji Ashta Dashabdi Pragatyotsav Mahatmya Sabha
Bhajan - Aaj Ki Shobha Shyam
 
46-53
Sant Bhagwant Sahebji ni Chhe Mahatmya Sabhar Vani Sada
54
Seva-Smurti Mandir Muktarpan & Shree Peethika Poojan
Shree Peethika Poojan
 
55
Mandir Mahotsav ma Santvaryo ni Divya Upastithi
 
56-57
Krutagna Vandana
 
58-61
Bhavaarpan Hraday Vandan
 
62-65
Anoopam ni He Amrutdhara - Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai
Bhajan - Akshardhamna Dhami Pande
 
66-69
Samp, Suhradbhav, Ekata
 
70-71
Adhyatmik Prakashano
 
72
Mahotsav Anubhuti - We're Ready Now, Sahebdada !
73-74
Mahotsav Anubhuti - Aa Sukhad Anubhutine Shashvat Karo Prabhu
75-76
Mahotsav Anubhuti - Navdhabhakti: Kirtan Recording
77
Mahotsav Anubhuti - He Prabhu Taaru Karya
78-79
Newsletter Articles
 
80-87
Sahebji ni Padharamni ni Ghadio Raliyamani
 
88-93
Spiritual Essence
94-101
Satsang Samachar
102-113
Mandirji Mahatmya Gatha
114-115
Shree Mandirji Nirmanyatra
 
116
Invitation : Holika Utsav & Dhuleti Parva
 

Signup for e-Newsletter