Videos(Youtube Library)


 • 02:01 min

  Maan Karma Vachane Seva thi Aatma Tatkal Bal ne pame chhe

 • 02:05 min

  Satpurush ne vishe Aatma Buddi ne Priti e Aatma Gnaan

 • 03:26 min

  Katha Varta no Mahima

 • 04:36 min

  Satpurush ma Jodan ane Bandhan Mukti

 • 02:46 min

  Satpurush Adhyatmik Pragati Panth nu Dwar

 • 03:13 min

  Satpurush ni Agna e Vartan ane Bandhan Mukti

 • 02:54 min

  Yogiji Maharaj Prem nu Swaroop

 • 03:09 min

  Satpurush ne vishe AtmaBudhhi Priti ane Bandhan Mukti

 • 02:35 min

  Satpurush ane Mandir ni Avashyakta

 • 02:30 min

  Bhakto ne Bhagwan ma Jodvu e Sadhu ni Sadhna chhe

 • 02:47 min

  Bhagwan no Dradh Aashro ane Satpurush ni Smruti e Bhakti

 • 03:40 min

  Akshar Mukta Satpurush ne het thi prakashit thayel Divo 02

Signup for e-Newsletter