Gurukrupa hi Kevalam Shishyasya Param Mangalam

Anoopam Ni He Amrutdhara


Paused...
    Lyrics