Swaminarayan Mantra bahu baliyo chhe...
Duration 3:25
Kusange Karine satsang mathi jaay chhe!!!
Duration 3:17
Sadguru sant Pujya Poonambhai & Sadguru sant Pujya Harshadbhai Pragatya Din...
Duration 5:32
Daivi na sange daivi thavay
Duration 3:35
Parivarik Samvadita Din
Duration 3:07
Daivi ne Aasuri Jeev Olakhva
Duration 3:23
Ekaj Ilaj... Karo Dhoon
Duration 3:35
Aasuri Jeev ni Gati su
Duration 3:50
Je kaai chhe te Bhagwan ne laine chhe
Duration 3:33
Vishwas vala e aa karvanu
Duration 3:05
Jene Jeno Aashro Tene Teni Laaj
Duration 3:34
Aksharpurshottam Upãsnã ni Shreshthatã
Duration 3:39
Bapa e aapeli Bhet chhe... Pujya Shantibhai
Duration 3:15
Aapdamã Pramãtmã ne Prakãshit Karvãni Reet...
Duration 3:02
Aa Sãdhu ne Bhakto Nirdosh Chhe...
Duration 3:09
Bhagwan ane Satpurush ne Rãji kari Levã...
Duration 02:34
Aa Badhu Bhagwan Rãji Thãy Chhe Mãte !!!
Duration 02:04
Pragat Ni Upãsnã Nã Mãrge !!!
Duration 02:38
Taiyãr Kari Ek Sãdhu ni Bhet Aapi Etle... Pujya Ashvinbhai
Duration 03:03
Sneh Kone Kahevãy ?
Duration 01:58
Etle 30minites Bhajan Karvu...
Duration 03:25
Bhagwan rãji thãy tau...
Duration 01:55
Dadukaka Evã Sãdhu hatã...
Duration 03:27
Tal Mãtra Kasar Rahevã Deshe Nahi...
Duration 03:06
Gunãtit Bhãv ne pãmvã mãte...
Duration 02:40
Kone Sonu ane Stri bandhan nã kare...
Duration 03:13
Bhagvu hriday etle?
Duration 02:08
Gunãtit Bhãvnã etle su?
Duration 02:53
Aatli Badhi Swarupnisthã ni Tãkãt Chhe
Duration 02:09
Rãjniti aa Shikhvi
Duration 02:20
Bhagwãn nã Bhaktano Paksh Rãkhvo
Duration 02:12
Bhagwan ne Sãdhu j Sukhadãyi Chhe
Duration 02:56
Niyam Nishchay ne Paksh
Duration 02:01
Prabhu Center Mã Hovã Joiye...
Duration 03:05
Dãsatva E J Santnu Lakshan Chhe...
Duration 02:28
...tau Akshar Rup Thatã Vãr Nã Lãge...
Duration 02:42
Bhagwan nã Bhãv Thi Sevã...
Duration 02:24
Chalo Amdavad Samaiyãmã...
Duration 02:55
Vairãgya Etle...
Duration 01:43
E Bhãv Thi Jholi Mãngvi Chhe...
Duration 03:25
Bhagwan ni Prasannatã Prãpt Karvãno Aaloch Rãkhavo...
Duration 01:35
New Year Blessing !!!
Duration 02:24
Santoe to Aaj Karvãnu Chhe !!!
Duration 02:57
Ekaj Liti ni Aagnã...
Duration 02:16
Chãre Kor Sãkar Chhe !!!
Duration 02:54
Bãpãe Cream Aapyu...
Duration 01:46
Aagnãthi Kevu Thayu ?
Duration 02:37
Sãdhu su Kãm Kare...
Duration 03:01
Sant Samãgam Kije, Nishdin Sant Samãgam Kije...
Duration 01:38
Aa Santo Ni Greatness Chhe...
Duration 03:02
Pativratã Ni Bhakti...
Duration 01:57
Ekãntik Bhakta Kevi Prãrthanã Kare ?
Duration 03:05
Sukhi thãvu Chhe...
Duration 03:12
Kono Sang Rãkhavo...
Duration 02:54
Saune Sukhiyã Karvãno Sankalp Chhe...
Duration 01:13
Kem Kari Jeev mã Tãkãt Vadhe...
Duration 02:29
Bhagwãn nã Bhakt ni Sevã j Thãy...
Duration 02:39
Santo no Dãkhalo Safal Karvo Chhe...
Duration 02:53
Santo nu Kãm Aa Chhe !
Duration : 02:15
Satpurush nã Gun Aavej !
Duration : 02:44
Bhagwãn ne Olakho ne
Bhagwãn ma Jodãv...
Duration : 01:51
Kalyan No Saral Rasto !
Duration : 02:55
Jagat ni Aasakti Tali Jaai !
Duration : 02:27
Bhagwan kem raji thay ?
Duration : 03:02
Nirvasnik Kem Thavay ?
Duration : 02:58
Sadhu no Sang Kariye
Duration : 02:01
Akshar Rup Sadhu thi Moksha
Duration : 02:03
Satpurush thi Aatma nu Kalyan
Duration : 02:25
Krupa Aavtar Kahevay
Duration : 02:46
Mahatmya Soti Bhakti
Duration : 02:20
Kushagra Buddhi Vala nu
Duration : 01:56
Swabhav Mukva
Duration : 03:09
Dukhi Kon Kare Chhe
Duration : 02:22
Bapa Ae Aapeli Petan
Duration : 02:41
Vemar Samaiya ni Prasannata
Duration : 03:27
Satsang and Kusang
Duration : 02:19
Vemar Utsav ni Smruti
Duration : 04:47
Bhagvan nu Karya Bhagvan ni Rite
Duration : 01:26
Bhagvan ni Prasannata Shema
Duration : 01:51
Prem nu Science
Duration : 02:12
Chalo Vemar Samaiya ma
Duration : 04:17
Chalo Vemar Samaiya ma
Duration : 02:20
Shuddh Upasana
Duration : 02:53
Akshardham Su Chhe
Duration : 03:09

Home | Thakorji Darshan | Today's Quote | Sahebji Darshan | Events | Mantralekhan | Calendar | Bhajan Darshan | Downloads | Privacy Policy