Sadguru Sant Param Pujya Ratikaka, Pujya Dilipbhai and Pujya Dr Bharatbhai offered garland and shawl to Shri Govindbhai (Vadodara) and Bhagvanbhai (Surat).
Pujya Dr Bharatbhai offered bouquet to Shaileshbhai (Jithradi), Hareshbhai (Puniyad), Rohanbhai (Ankleshwar) and Chiragbhai (Puniyad) on the occasion of their birthday.
Pujya Dr Bharatbhai offered bouquet to Amishaben ( Sarai, Navsari), Sangitaben (UK), Bharatbhai ( Sarai, Navsari) and Bipinbhai (Malpur).
Sadguru Sant Param Pujya Ratikaka, Pujya Dilipbhai and Pujya Dr Bharatbhai offered garland and shawl to Shri Govindbhai (Vadodara). Sadguru Sant Param Pujya Ratikaka, Pujya Dilipbhai, Pujya Dr Bharatbhai and Pujya Govindbhai offered garland and shawl to Bhagvanbhai (Surat). Pujya Dr Bharatbhai offered bouquet to Shaileshbhai (Jithradi), Hareshbhai (Puniyad), Rohanbhai (Ankleshwar) and Chiragbhai (Puniyad) on the occasion of their birthday. Pujya Dr Bharatbhai offered bouquet to Amishaben ( Sarai, Navsari), Sangitaben (UK), Bharatbhai ( Sarai, Navsari) and Bipinbhai (Malpur).
Pujya Dilipbhai showered blessings on Nevya-Priyal-Aarya for doing Shravan Mass Mahapuja.
Pujya Dilipbhai and Pujya Satishbhai performed Mahãtmya Darshan Pravachan.
Pujya Dilipbhai offered bouquet to Jigneshbhai (Karjan) for 100 Bag Cement Sevã for Starting Construction.
Pujya Dilipbhai showered blessings on Nevya-Priyal-Aarya for doing Shravan Mass Mahapuja. Pujya Dilipbhai performed Mahãtmya Darshan Pravachan. Pujya Satishbhai performed Mahãtmya Darshan Pravachan. Pujya Dilipbhai offered bouquet to Jigneshbhai (Karjan) for 100 Bag Cement Sevã for Starting Construction.
Sadguru Sant Param Pujya Ratikaka showered blessings.
Haribhakto during Samuh Mahãpujã.
Umeshbhai anchored the sabhã.
Sadguru Sant Param Pujya Ratikaka showered blessings. Sadguru Sant Param Pujya Ratikaka showered blessings. Haribhakto during Samuh Mahãpujã. Umeshbhai anchored the sabhã.
Previous 1 2  
Mogri | Surat | Shinay | Vemar | Kharghar | Amdavad | Sathamba
USA : Allentown | Lynchburg-Maryland
Home | Thakorji Darshan | Today's Quote | Sahebji Darshan | Events | Mantralekhan | Calendar | Bhajan Darshan | Downloads